Азийн Стив Жоб с гэж нэрлэгддэг Сон Масаяоши.

Компаниа алсын стратегийг ингэж төлөвлөж бэлддэг юм байна.