Уулзахын баяр

Ийм сайхан нэвтрүүлэг бас байдаг юм байна.