Ёнсойд сурч байгаа гадаад оюутнуудын төлөөл.  Орон бүрээс хүрэлцэн ирсэн, мастер докторын сургалтынхаа хажуугаар өөрийн улс орноос суралцаж байгаа оюутнуудадаа  сайн дурын тусламж үзүүлдэг.  Ёнсой их сургуульд 3000 гаруй гадаад оюутан сурч байгаа гэсэн мэдээлэл бий.   Бид сар бүр нэг удаа уулзаж санал бодлоо солилцдог. Өнгөрсөн долоо хоногын 3 өдөр уулзав.