Ёнсойн гадаад оюутнуудын төлөөлөл


Ёнсойд сурч байгаа гадаад оюутнуудын төлөөл.  Орон бүрээс хүрэлцэн ирсэн, мастер докторын сургалтынхаа хажуугаар өөрийн улс орноос суралцаж байгаа оюутнуудадаа  сайн дурын тусламж үзүүлдэг.  Ёнсой их сургуульд 3000 гаруй гадаад оюутан сурч байгаа гэсэн мэдээлэл бий.   Бид сар бүр нэг удаа уулзаж санал бодлоо солилцдог. Өнгөрсөн долоо хоногын 3 өдөр уулзав.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s